GÜNCEL DUYURULAR
KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN 1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen tarlalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (açık ihale usulü) satılacaktır.
» Devamı

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  İLAN ( İlan Tarihi :12.04.2018 ) Belediye Encümenimizin 10/04/2018 tarih ve 29 sayılı kararı ile;3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. Maddeleri ile 3290/2981 sayılı yasanın değişik Ek:1 maddesine istinaden Adana İli Karataş İlçesi İskele köyü mevkii O34-C-18-D-2-D, O34-C-18-D-2-C pafta, 81, 82, 83 ve 5192 nolu parseller üzerinde hazırlanmış olan imar uygulaması işine ait arazi ve arsa düzenlemesi yapılması, kadastro ayrıma çaplarının, ihdas beyannamelerin, tahdit sınırının, dağıtım cetvellerinin ve parselasyon planlarının kabul edilmesi, askıya çıkarılması, gazete ve askı ilanının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda hazırlanan dosya kabul edilip onaylanmıştır. Uygulama dosyası 30 gün süre ile askıya çıkarılmış olup ilgililere ilanen tebliğ olunur.
» Devamı

 ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR (  İlan Tarihi : 11.04.2018 ) Karataş İlçesi Rekreasyon Amaçlı Kıyı Dolgu İmar Planı Hazırlanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
» Devamı

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 21.03.2018 tarih ve 38834466-305.04.07[305.04.07]-E.51251 sayılı yazısının ekinde gönderilen Adana İli Karataş İlçesi "Karataş Balıkçı Barınağı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği" yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar Planı Belediyemiz ilan panosunda, hopörlörle duyurularak ve web sayfasında (www.karatas.bel.tr) 30 gün süre ile askıya çıkarılmış olup, imar planları ve plan açıklama raporları Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden görülebilir. İlgililere ilanen duyurulur.
» Devamı

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 19.03.2018 tarih ve 32260484-307.02.02.03[GPK-051]-E.0239142 sayılı yazısının ekinde gönderilen Adana İli Karataş İlçesi ve Mersin İli Tarsus İlçesi sınırları içerisinde kalan Tarsus Yenice Yeraltı Doğalgaz Depolama projesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Belediyemiz ilan panosunda, hopörlörle duyurularak ve web sayfasında (www.karatas.bel.tr) 30 gün süre ile askıya çıkarılmış olup, imar planları ve plan açıklama raporları Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden görülebilir. İlgililere ilanen duyurulur.
» Devamı

Kütüphane İçin El Ele Karataş belediyesi Tarafından ilçemize kazandırılmak üzere kütüphane için desteklerinizi bekliyoruz .
» Devamı

GÜNCEL HABERLER
 
Boğaçhan Ünal ;şeffaf yönetim anlayışı bizimle birlikte başladı .
Boğaçhan Ünal ;şeffaf yönetim anlayışı bizimle birlikte başladı .
Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal 4 yıllık hizmetlerini halkının karşısında basına açık olarak düzenlediği toplantı ile anlattı .
» Devamı
Boğaçhan Ünal 31 Martta 4. Yılını Değerlendiriyor.
Boğaçhan Ünal 31 Martta 4. Yılını Değerlendiriyor.
Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal 4 yıllık hizmetlerini halkının karşısında anlatıyor .
» Devamı
18 Mart Tarihin Yeniden yazıldığı gündür.
18 Mart Tarihin Yeniden yazıldığı gündür.
Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal 18 Mart Çanakkale Zaferi münasebeti ile bir mesaj yayınladı.
» Devamı
Başkan Ünal’dan Belediye Personeline 8 Mart İzni
Başkan Ünal’dan Belediye Personeline 8 Mart İzni
Karataş Belediye başkanı Boğaçhan Ünal 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebeti ile belediye de çalışan tüm kadın personele 1 günlük izin verdi .
» Devamı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlarımızın dayanışma günüdür .
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlarımızın dayanışma günüdür .
Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebi ile bir mesaj yayınladı .
» Devamı
Karataş Belediyesinden Eğitime Destek
Karataş Belediyesinden Eğitime Destek
Karataş Belediyesi eğitime verdiği destekler ile büyük taktir topluyor .
» Devamı
ANKET KÖŞESİ
Belediyemiz servislerinin hizmetlerinden memnun musunuz ?